ابتدا باید اکانت جیشیر رو تهیه کنید
برای خرید اکانت جیشیر از تبلیغ بالای سایت استفاده کنید


ابتدا دکمه e بالا usb را زده سپس yes


بعد به سرور تنظیم رفته واکانت خریداری شده رو وارد کنید