ااکانت سه ساله یوروکم خریدم و مبلغ 199 هزار تومان با شماره پیگیری 133659 واریز کردم